Vážení přátelé, dvolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Podzimní krajskou výstavu Německých ovčáků a Oblastní výstavu ČKS , která se uskuteční v sobotu 25.9.2021 na Kynologickém cvičišti v Rokycanech.


>>>Propozice na Podzimní krajskou výstavu NO 2021 <<<


>>>Propozice na oblastní výstavu ČKS 2021 <<<

>>>Přihláška na Podzimní krajskou výstavu NO a Oblastní výstavu ČKS 25. 9. 2021 <<<