Chtěli bychom Vás přivítat na internetových stránkách
Základní kynologické organizace č. 278 Rokycany, zaregistrované u Českého kynologického svazu.

naši sponzoři